Služby
Odborné právní překlady

Odborné právní překlady

Kvalitní právní překlady

Naše agentura pro Vás zajistí kvalitní a cenově dostupné právní překlady. Zajistíme přesnost právních termínů od zkušeného překladatele.


Nezávazná objednávka
 • 120 překladatelů
 • 1200 překladatelů po světě
 • 20 let praxe
 • 380 klientů
Za právní překlady jsou považovány odborné překlady textů z oblasti práva, případně obchodu, jako jsou různé smlouvy, protokoly, žaloby, rozsudky nebo zákony.

Z cizího jazyka do češtiny

(překlad pouze rodilým mluvčím)
U zakázek většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy.

od 200 Kč / NS

Z češtiny do cizího jazyka

(překlad pouze rodilým mluvčím)
U zakázek většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy.

od 230 Kč / NS
Profesionální právní překlady textů pro firmy, korporace i jednotlivce.

Najdete nás

RSC – Světozor s.r.o.

Semilská 926
197 00 Praha 9
Česká republika

Zobrazit na mapě

Odborné právní překlady od zkušeného překladatele

Nabízíme překlady textů z oblasti práva a obchodu, jako jsou různé smlouvy, protokoly, žaloby, rozsudky, rozhodnutí, předpisy, zákony, deklarace, jednací řády, zápisy z jednání, čestná prohlášení, různé úřední formuláře apod. Překladatelé, kteří pracují na právních překladech, musejí mít odborné znalosti z oblasti práva a znalosti odborné právníterminologie používané v dané zemi.

Odborné právní překlady jsme schopni dodat v jakémkoliv požadovaném formátu (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, PDF, atd.)

 • .DOCMS Word
 • .XLSMS Excel
 • .PPTPowerPoint
 • .PDFAdobe PDF
 • .TXTTextový soubor
Všechny informace obsažené ve výchozím textu a jeho právním překladu považujeme za přísně důvěrné a zachováváme o nich naprostou mlčenlivost.
Překlady ve všech jazykových kombinacích
O nás

Překlady ve všech jazykových kombinacích

Kvalitní a cenově dostupné překlady

Pravidelně spolupracujeme se 120 překladateli a v databázi máme k dispozici dalších více než 1200 překladatelů z celého světa. Za dobu své existence jsme realizovali rozsáhlé překlady odborné technické dokumentace např. do dánštiny, finštiny, čínštiny a japonštiny.

 • Expresní dodání do 24 hodin
 • Odbornost a profesionalita
 • Využíváme CAT nástroje
 • Záruka nízké ceny
GERSLOSWESRPALBLITPORSPAGRETURněmčinaslovenštinašvédštinasrbštinaalbánštinalitevštinaportugalštinašpanělštinařečtinaturečtina
MAKFINSPMKZHBURGEOTHAMAYNEPPERmakedonštinafinštinamexičtinakazaštinabarmštinagruzínštinathajštinamalajštinanepálštinaperština
Nezávazná objednávka